top of page
teen_9.jpg

המחזור החודשי והווסת

המחזור החודשי או מחזור הווסת (באנגלית: Menstrual cycle) הוא שורה של שינויים פיזיולוגיים המתרחשים בגופן של נשים פוריות. נהוג לקרוא לווסת בשם "המחזור החודשי" אולם הווסת היא רק שלב אחד, שבו מתרחש דימום, מבין כל שלבי המחזור. המחזור החודשי, המפוקח ומתנהל תחת המערכת האנדוקרינית, חיוני לצורך תהליך הפריון והילודה.

מקובל לחלק את המחזור החודשי לארבעה שלבים:

 • שלב הווסת (זמן ממוצע 2-7 ימים)

 • השלב הפוליקולרי (נקרא גם פרוליפרטיבי)

 • הביוץ

 • השלב הלוטאלי (נקרא גם סקרטורי - הפרשתי).
   

אורך כל שלב משתנה מאישה לאישה וממחזור למחזור.

הזמן הממוצע של מחזור הוא בין 21-40  ימים, וכל מחזור נספר כאשר היום הראשון שלו הוא היום בו החלה הווסת.

ישנם מספר מקרים בהם המחזור אינו סדיר או שהוסת שונה מהממוצע לדוגמה :

 • מחזור לא מבייץ (anovulation)

 • מנורגיה (menorrhgia): זהו מחזור סדיר המאופיין בדימום כבד (יותר מ-80CC) 

 • היפו-מנוריאה (hypomenorrhea): זהו מחזור המאופיין בדימום נמוך (ולעיתים רק כתמי דם)

 • מטרורגיה (metrorrhgia): זהו דימום המתרחש בין מחזורים

 • מנומטרורגיה (menometrorrhagia): זהו דימום המתרחש באינטרוולים לא סדירים

 • אוליגומנוריאה (Oligomenorrhea): זהו מחזור חודשי באינטרוולים ארוכים (מעל 35 ימים בין מחזור למחזור)

 • מחזור לא סדיר על רקע שחלות פוליציסטיות או על רקע אנדמטריוזיס (ראו סרטון)
   

הטיפול :

ברפואה המשלימה ישנם מספר פתרונות העוזרים להסדרת מחזור ווסת כדוגמת דיקור סיני, שיאצו, מוקסה ועוד.

היום יש כבר רופאי משפחה המפנים מטופלים לרפואה משלימה, לפני או במקביל למתן גלולות, על מנת לסייע לגוף להסדיר את המחזור בצורה טבעית ככל האפשר.

 

bottom of page