top of page
הטיפולים שלנו
  • הטיפול במקצועות המגע מבוצע בלבוש מלא

  • יש להביא לפגישה הראשונה (אם יש):

    • תוצאות בדיקות דם אחרונות 

    • רשימת תרופות קבועות

    • פענוחי רנטגן/CT/MRI

bottom of page